Hl.strana - Maturitní otázky - Referáty (Moje referáty) - Plesy (Tipy,Firmy) - Vysoké školy - Kurzy - !SHOP!

ARMATURY

Info - Tisknout - Poslat(@) - Uložit->Moje referáty - Přidat referát

Armatury rozlišujeme:
· uzavírací – slouží k přerušení toku kapaliny nebo plynu
o kohouty (obr. 1) – uzavírá se pootočením kužele (koule) o 90°, doba potřebná k zavření je velmi krátká, použ.: domovní plynovody, výčepní stoly apod.; dělíme je na:
- přímé a nárožní
- dvoucestné, trojcestné a čtyřcestné
- průchozí a výstupní
- vodovodní, plynové
o klapky – nejsou běžné používaným uzavíracím zařízením, poněvadž netěsní úplně, používáme je především k regulaci; rozeznáváme:
- klapky škrtící – ke změně velikosti průtokového průřezu
- klapky zpětné – dovolují průchod pouze jedním směrem
o ventily – výhodou je snadné obrábění jejich těsnících ploch a stejně snadné zabrušovaní při výrobě a opravách; zavírání a otevírání je pozvolné a lehké; nevýhodou je značný odpor, který kladou průtoku látky; rozeznáváme:
- přímé a nárožní
- dvojcestné a trojcestné
- talířové, válcové a kulové
o šoupátka (obr. 2) – výhodou je přímý průtok látky plným průřezem potrubí, další předností je pozvolné otevírání a zavírání; nevýhodu je obtížnější obrábění a opravy velkých a šikmo dosedajících ploch
· pojistné (obr. 3) – jsou to ventily trvale uzavřeny silou pružiny nebo závaží; chrání potrubí a tlakové nádoby před stoupnutím tlaku; při překročení max.tlaku tlaková síla tekutiny působící na kuželku překoná odpor pružiny (závaží), ventil se otevře, přepustí určité množství pracovní látky; při následném snížení tlaku dojde opět k uzavření
· regulační – patří se např. redukční ventily (redukují tlak na požadovanou hodnotu); armatury regulující průtočné množství

Podle způsobu připojení potrubí rozlišujeme armatury:
· závitové
· přírubové
· přivařovací

Příslušenství potrubí:
· odkalovací ventil – vypouštíme jím kal usazený na dně kotle nebo v nejnižší části potrubí
· odvzdušňovací ventil – je na nejvyšších místech vodního potrubí, slouží k vypouštění nahromaděného vzduchu
· odlučovač vody – slouží k odstranění vyloučené vody
· měřící přístroje – zjišťují v potrubí množství látky protékající za časovou jednotku; změříme jimi protékající množství látky počtem otáček lopatkového kola

Tělesa armatur jsou vyrobena z materiálů podle druhu pracovní látky a pracovního stupně, např. mosaz, šedá litina, ocel na odlitky.


Dilatace potrubí je změna délky potrubí vlivem změny teploty prodloužení.
L l = l0 * a * L t Ţ L t = (t – t0) ……… rozdíl teplot
L l = l – l0 Ţ t ……… teplota prac.látky
t0 ……… původní teplota
Ţ L l ……… prodloužení
Ţ a ……… střední hodnota součinitele délkové roztažnosti materiálu trubky udávaná v Kelvinech (K-1)

PŘIDEJTE SVŮJ REFERÁT