Hl.strana - Maturitní otázky - Referáty (Moje referáty) - Plesy (Tipy,Firmy) - Vysoké školy - Kurzy - !SHOP!

Časové rozlišení

Info - Tisknout - Poslat(@) - Stáhnout - Uložit->Moje referáty - Přidat referát

Časové rozlišení vzniká na přelomu účetního období, neboť musíme Náklady, Výnosy, Příjmy, Výdaje zachytit v účetnictví do období, kterého se týkají.

381 – náklady příštích období
382 – kompletní náklady příštích období (víceleté investice)
383 – výdaje příštích období
384 – výnosy příštích období
385 – příjmy příštích období

Náklady příštích období
- účet 381
- jde o finanční výdaj, který byl uskutečněn v běžném účetním období, ale týká se nákladu příštího účetního období (nájemné placené předem, předplatné)
- účet 382 = náklady na přípravu a záběh výkonu (nákup větších dlouhodobých položek), nebo na dlouhodobou propagaciVýdaje příštích období
- účet 383
- představují náklad běžného účetního období, ale výdaj bude uskutečněn v příštím účetním období (např. nájemné placené pozadu, náhrady mzdy za nevybranou dovolenou)
Výnosy příštích období
- účet 384
- účtují se zde příjmy v běžném účetním období, které patří do výnosů příštího období (například nájemné přijaté předem)
Příjmy příštích období
- účet 385
- účtují se zde částky, které účetní jednotka nepřijala, ale které časově patří do výnosů běžného účetního období (např. nájemné, které mi zaplatili později)

PŘIDEJTE SVŮJ REFERÁT