Hl.strana - Maturitní otázky - Referáty (Moje referáty) - Plesy (Tipy,Firmy) - Vysoké školy - Kurzy - !SHOP!

Opozita - tahák

Info - Tisknout - Poslat(@) - Uložit->Moje referáty - Přidat referát

Full-empty plný.prázdný love-hate milovat-nenávidět
Tall-small…vysoký.malý remember-forget
Big-little…..velký.malý push-pull táhnout-tlačit
Long-short…dlouhý-krátký buy-sell koupit-prodat
High-short….vysoký-nízký leave-arrive
Dick-slim……tlustý-hubený get up–go to bed vstát jít spát
Dark-light…..tmavý-světlý lend-borrow
Sad-funny…..smutný-veselý be late-be early
Near blízký-vzdálený bring-také-dát vzít
Good-bad……dobrý-špatný Nice-ugly……hezký-ošklivý
Rige-poor….bohatý-chudý Cold-hot…...studený-horký
Dry-wet…..suchý-mokrý Strong-week..silný-slabý
Heavy-light..těžký-lehký Naisy-quiet..hlučný-tichý

PŘIDEJTE SVŮJ REFERÁT