Hl.strana - Maturitní otázky - Referáty (Moje referáty) - Plesy (Tipy,Firmy) - Vysoké školy - Kurzy - !SHOP!

Hospodářská soutěž

Info - Tisknout - Poslat(@) - Uložit->Moje referáty - Přidat referát

-v tržní ekonomické soustavě si podnikatelé konkurují a jejich soutěžení vede k žádoucí převaze nabídky nad poptávkou
-zákonem 63/93 o ochraně hospodářské soutěže jsou zakázány a považují se za neplatné tzv. Kartelové dohody podnikatelů, jimiž by podnikatelé vyloučili své soutěžení vzájemným dorozuměním – na cenách, o rozdělení trhu, nákupních zdrojů a o jiné spolupráci likvidují jejich konkurenci
-v hospodářské soutěži je nutné dodržovat morální zásady a pravidla poctivého podnikání , jinak dochází k poškození jiného soutěžitele nebo spotřebitele a toto nazýváme Nekalá soutěž
Za nekalou soutěž se zejména považuje

1.Klamavá reklama
-je řízení údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech a získat tím prospěch na úkor jiných soutěžitelů
-způsob-mluveným nebo psaným slovem, tiskem, vyobrazením, fotografií, rozhlasem, televizí

2.Klamavé označení zboží a služeb
-je každé označení, které způsobilé vyvolat v hospodářském styku milnou domněnku, že zboží pochází z určitého státu od určitého výrobce, vykazuje zvláštní charakteristické znaky nebo jakost

3.Vyvolání nebezpečí záměru
-užité jména, která užívá po právu jiný obchodní subjekt, určité zvláštní označení podniku nebo označení výrobku napodobených cizích výrobků

4.Parazitování na pověsti podniku
-je využívání pověsti podniku, výrobků nebo služeb jiného soutěžitele s cílem získat pro sebe nebo jiného výhody, kterých by jinak nedosáhl

5.Podplácení
-soutěžitel osobě, která je členem statutárního orgánu jiného soutěžitele nabídne, slíbí jakýkoliv prospěch, aby na úkor jiných pro sebe nebo cizího získal výhodu
-nebo na druhé straně úplatek osoba žádá

6.Ohrožování zdraví a životní prostředí
-je jednání jimiž soutěžitel skresluje podmínky tím, že provozuje výrobu, uvádí na trh výrobky, které ohrožují život člověka nebo životní prostředí

7.Zlehčování

8.Porušení obchodního tajemství

PŘIDEJTE SVŮJ REFERÁT