Hl.strana - Maturitní otázky - Referáty (Moje referáty) - Plesy (Tipy,Firmy) - Vysoké školy - Kurzy - !SHOP!

Jak trh řeší základní ekonomické problémy

Info - Tisknout - Poslat(@) - Uložit->Moje referáty - Přidat referát

Ekonomický řád
- základní ekonomické otázky: co, jak a pro koho – v tržní ekonomice řešeny pouze prostřednictvím trhu a cen
- chybí centrální řízení a plánování shora

Tržní mechanismus
- funguje díky aktivitě kupujících a prodávajících
- trh – kupující a prodávající vstupují do vzájemných interakcí, určují konečnou cenu a množství prodávaného zboží
- peníze za prodej = důchod – využíván k dalšímu nákupu
- větší poptávka -> vyšší cena -> zvýšení výroby
- nižší poptávka -> nižší cena -> snížení výroby -> obnovení rovnováhy trhu
- zásady poptávky a nabídky platí i u zaměstnání

Řešení tří základních problémů
- smíšení trhů s různým zbožím -> vznik tržního mechanismu s rovnováhou cen a výroby

1. Co se bude vyrábět
- určeno poptávkou spotřebitelů, rozhodnutím věc si koupit
- výroba zboží s vysokou poptávkou -> vysoké zisky
- peníze kupujících – výplata mezd zaměstnancům (spotřebitelům)

2. Jak se bude vyrábět
- určeno konkurencí mezi různými výrobci
- snaha o minimální náklady a nejefektivnější výrobní metody

3. Pro koho se bude vyrábět
- určeno poptávkou a nabídkou na trzích výrobních faktorů
- trhy faktorů určují jejich ceny – mzdy, půdní renty, úrokové sazby, zisky

Ovládání trhu
- trhem hýbou spotřebitelé a technologie
- ekonomika nemůže překročit hranici produkčních možností
- spotřebitelská poptávka – musí zapadat do nabídky firem
- trh – slaďování vkusu spotřebitelů s technologickými omezeními
- rozdělování zisků tržním systémem = rozhodnutí co, jak a pro koho se bude vyrábět

Neviditelná ruka trhu
- teorie Adama Smithe (Bohatství národů)
- každý jedinec sledující svůj prospěch napomáhá všeobecnému prospěchu
- vměšování státu do ekonomiky škodí, vše vyřeší neviditelná ruka trhu

Dokonalá a nedokonalá konkurence
- výhody tržního systému se prosadí pouze za působení kontrolní síly dokonalé konkurence
- podmínka existence dokonalé konkurence: žádná firma ani žádný spotřebitel nedosahují takové velikosti, aby mohli sami určit tržní cenu určitého statku
- dokonalá konkurence: efektivní rozdělování zdrojů, efektivní technologie, ekonomika na hranici svých možností
- příčiny vzniku nedokonalé konkurence: málo prodávajících, nedostatek kontrolních mechanismů
- nedokonalá konkurence: vznik monopolů, znečišťování životního prostředí, neefektivní výroba, ekonomika pod hranicí svých produkčních možností
- nedokonalá konkurence -> ztráta efektivních vlastností neviditelné ruky


Použitá literatura
Paul Samuelson, Nordhaus - Ekonomika

PŘIDEJTE SVŮJ REFERÁT