Hl.strana - Maturitní otázky - Referáty (Moje referáty) - Plesy (Tipy,Firmy) - Vysoké školy - Kurzy - !SHOP!

Středová souměrnost

Info - Tisknout - Poslat(@) - Uložit->Moje referáty - Přidat referát

Středová souměrnost a její užití

středovou souměrnost lze používat při takových úlohách jako je např.:

Sestrojte čtverec ABCD je-li dána nějaká přímka p,kružnice k(S,r=libovolný)a bod O.

Sestrojte ho tak,aby bod A ležel na přímce p a pod C na kružnici a zároveň a by bod O byl středem úhlopříček.Tento příklad je velmi jednoduchý-zobrazíte si kružnici a kde se vám protne s přímkou p tak tam je bod A(zobrazení-střed kružnice k si spojíte s bodem O a do bodu O zapíchnete kružítko a nanesete si vzdálenost SO a kde se tento střed protne tam je S´).Spojíte A s O a podem O vedete kolmici.Do kružítka nanesete velikost AO a opět kružítkem protnete všechny 3 strany.Vyjde vám čtverec ABCD.Velmi jednoduché že?

PŘIDEJTE SVŮJ REFERÁT