Hl.strana - Maturitní otázky - Referáty (Moje referáty) - Plesy (Tipy,Firmy) - Vysoké školy - Kurzy - !SHOP!

Výrobní činnost

Info - Tisknout - Poslat(@) - Stáhnout - Uložit->Moje referáty - Přidat referát

- přeměna výrobních činitelů (vstupů) ve výrobky
- základní podmínkou lidské společnosti - přeměňuje předměty k uspokojení
lidských potřeb

Výrobní podniky: - průmyslové
- zemědělské
- stavební
- lesnické

Typy výroby (se zřetelem na sortiment výroby, rozsah výroby a její opakovatelnost):Výrobní proces

- souhrn řady dílčích procesů, kterými se mění tvar, složení, jakost
vstupů a jejich výsledkem je výrobek
- podle účasti člověka se výr. procesy rozlišují na:

a) pracovní proces - přímá účast člověka
b) automatizované procesy - bez přímé účasti člověka
c) přírodní procesy - působí přír. procesy, pro něž člověk připravil
podmínky

Procesy výrobního podniku z hlediska vstupů

a) základní procesy - hlavní výroba podniku
- velejší výroba (náhradní díly)
- doplňková výroba (zpracování odpadů)
- přidružená výroba

b) pomocné procesy (volné) - výroba nářadí, opravy, udržování
c) obslužné procesy - straování, balení, kontrola

Struktura výrobního procesu

PŘIDEJTE SVŮJ REFERÁT