Inventarizace

řádná - 1x ročně

výjimky: pokladna 4x ročně (2x ohlášená, 2x neohlášená), u nepřemistitelného majetku 1x za 2 roky

mimořádná

1. inventura
2. porovnání účetního a fyzického stavu
3. vyrovnání

Inventura

fyzická - zjištění skutečných zásob

dokladová

inventarizační rozdíly

materiál 501/112 582/112 112/688
112/501 -> přebytek, který byl zaviněn špatným výdejem
pokladna 335/211 211/688
investiční majetek 022/082- přebytek

Opravné položky

ocenění

-> nižší ocenění (snížení ceny) - trvalý charakter 582/112    - daň. neuznatelné
- přechodný charakter tvorba 559/191
zrušení 191/659
daň. neuznatelné - v rámci inventarizace
-> vyšší ocenění
  • mají povahu pasivní, účtují se na aktiva s __