Investiční majetek

Pojmy a ocenění

Investice - dokud to nezačnu užívat
Investiční majetek - převedeme do užívání
U osobního automobilu není nárok na odpočet DPH

Hmotný investiční majetek

Drobný investiční majetek

        a) za zásoby materiálu
        b) za IM
        -> musí být uvedeno ve vnitřní směrnici

Nehmotný investiční majetek

Finanční investice

cenné papíry, vklady do společnosti
pozemky (vložili jsme peníze), budovy (k pronajmutí)

Ocenění IM

v pořizovací ceně - cena pořízení + vedlejší pořizovací N -> do nich se zahrnují úroky z úvěru do doby
začátku použití

vlastní náklady - pořízení IM ve vlastní režii

reprodukční PC - cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy účtujeme

Ocenění finančních investic

Operativní a analytická evidence

Operativní - cedulka u majetku, informace o maj.

V operativní evidenci je nutno vést DIM, který převyšuje částku 3000,--.>

Analytická - inventární karta -> název IM, číslo, PC, datum pořízení, zařazeno do užívání, odpisy

Drobný majetek

1) hmotný 042/321

028/042

Při výdeji do užívání se uplatňuje 100 %-ní odpis. 551/088

2) nehmotný 041/321

018/041 551/078

Evidence pořízení IM

Způsob pořízení

1) Dodavatelský způsob

faktura za IM 042 (041) / 321
                      343

VÚD doprava IM 042 / 622
úrok do doby zařazení IM 042 / 221(231)
VÚD převzetí IM na sklad 022, 021 / 042

2) Vlastní činností

5xx / různé účty
042 (041) / 624 (623)

3) Darováním

041, 042 / 413 Kapitálové fondy

Leasing

Operativní leasing

518 / 221, 211

Finanční leasing

1) Plátce DPH, bez zálohy, IM (ne os. auto)

518 / 221
343

2) Neplátce DPH, bez zálohy, IM (ne os. auto)

518 / 221

3) Plátce DPH, bez zálohy, os. auto

518 / 221 předpis 518 / 321
343

Nultá splátka

IM DPH F.M. DPH Celkem
0 20. 8. 36 000,-- 7 920,-- 5 040,-- 1 108,20   50 068,20
1 1. 9 10 000,-- 2 200,-- 1 400,-- 308,-- 13 908,--

20. 8. 381 / 221 (321)
        343

31. 12. Časové rozlišení   518 / 381

Částku nemůžeme dát do N najednou.

Konec leasingu

bezplatný převod 022 / 082
odkoupení (fa za zůstatkovou cenu) (042) 022 / 321
343
částka (pořizovací) pod 20 000,-- 028 / 321

Podrozvahová evidence

Odepisování

ROVNOMĚRNÉ ODEPISOVÁNÍ

vstupní cena ´ odpisová sazba
100

ZRYCHLENÉ ODEPISOVÁNÍ

1. rok = vstupní cena
degresivní koeficient
další roky = 2 ´ ZC
koef. - počet let už.

 

Technické zhodnocení a odepisování ze zvýšené PC (ZC)

1) technické zhodnocení je provedeno v roce zařazení do užívání

- protože ještě není zaúčtován 1. odpis, můžeme zvýšit VC majetku a odepisovat normálně (účtování je stejné jako u pořízení IM)

2) technické zhodnocení provedeno později

- zvýšená vstupní cena
- účtování stejné

 

Rovnoměrné odpisování
stroj r.1993 550 000,-- (2. sk.) 93 34 100,--
modernizace 1995 40 000,-- 94 73 700,--
95 (590 000,--) -> 73 750,--
Zrychlené odpisování
93 68 750,-- 68 750,-- 481 250,--
94 120 313,-- 189 063.-- 360 937,-- + 40 000,--
95 100 235,--

Evidence vyřazení IM

1) Fyzickou likvidací

2) Prodejem 541
3) Darováním 543
4) Přeřazení z podnikání do osobního užívání 491

Nesmíme vyřadit plně neodepsaný majetek.

doodepsání ZC 5xx / 082

vyřazení v PC 082 / 022

automobil havaroval - když nám z toho něco zbude, můžeme použít na náhradní díly 112 / 648

vrak 548 / 622

Vliv ZC na základ daně

Likvidace

opotřebení - celá ZC je daňově uznatelná
prodej - celá ZC je daňově uznatelná
darování - ZC není daňově uznatelné

Vyřazení v důsledku manka nebo škody, náhrady

582 / 082
082 / 022

VPD platíme pojistné 548 / 211

způsobena škoda

zaměstnanec 335 / 688
pojišovna 378 / 688  když známe částku, kterou nám pojišovna zaplatí