Práce a mzdy

Struktura mzdy

HRUBÁ MZDA

- SP - 8 % -> OSSZ (zaokrouhlujeme na koruny nahoru)
- ZP - 4,5 % -> ZP (zaokrouhlujeme na koruny nahoru)
- nezdanitelné minimum
- DAŇ Z PŘÍJMU -> FÚ (základ daně zaokr. na 100 nahoru)
ČISTÁ MZDA + dávky NP (dostaneme od OSSZ)
-> srážky - výživné, sporožiro, půjčky, ...
-> k výplatě

Operativní a analytická evidence

Operativní - evidence docházky (kontrolní docházkový lístek)

Analytická - k účtu zaměstnanci je Mzdový list

Mzdový list

Evidenční list důchodového zabezpečení

- k účtu mzdové náklady je Zúčtovací a výplatní listina

Zúčtovací a výplatní listina

Syntetická evidence

předpis hrubých mezd 521/331
výplata 331/211
předpis SP a ZP za zaměstnance 331/336
předpis SP a ZP za zaměstnavatele 524/336
přiznané dávky NP 336/331
záloha na daň z příjmů 331/342
srážky 331/379

Mzdové výpočty

Výpočty hrubých mezd

Základní mzda

Plat - stanoven ve smlouvě

Příplatky - 4 základní druhy

1) za práci přesčas - 25 % z prům. hodinového výdělku
2) za práci ve svátek - 100 % z prům. hodinového výdělku
3) za práci ve stíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí - 3,20 na hodinu
4) za práci v noci - Kč 3,20 na hodinu

Prémie - stanoveny v procentech + osobní ohodnocení
Odměny - jednorázové, nekrátí se
Náhrada mzdy (ostatní plnění, doplňková mzda)

Krácení měsíčního platu (zaokrouhlíme matematicky na koruny)

Zaokrouhlení podle zúčtovací a výplatní listiny:
- nezaokrouhlené složky HM matematicky zaokrouhlíme a sečteme je
Nezaopatřené děti - odpočet můžeme uplatnit pouze do 4 dětí

Výpočty náhrad za neodpracovaný svátek připadající na pracovní den
plat - na svátek pohlížíme jako na odpracovaný
mzda - počítá se to jako dovolená

Dávky nemocenského pojištění

výpočet základu:

        hrubé mzdy za předchozí čtvrtletí           
počet kalendářních dnů - dny nemoci, OČR

-> nezaokrouhluje se, maximálně však 270,--

nemocenská

OČR