Společnost s ručením omezeným S. R. O.

Založení - společenská smlouva

Vznik - zápis do OR

Základní jmění

Společenská smlouva

Rezervy

Není-li rezervní fond již při vzniku společnosti, je společnost povinna jej vytvořit z čistého zisku vykázaného v řádné roční uzávěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří - 10 % z čistého zisku, ale ne více než 5 % ZJ a každý rok doplňovat nejméně 5 % čistého zisku do výše 10 % ZJ.

Vklad zahraničního společníka

vzniká rozdíl

v žádném případě se nejedná o kurzový rozdíl

Půjčky společníků

1) Bezúročná půjčka

2) Úročená půjčka

poskytne cizí osoba - úrok je vždy daňově uznatelný, nikdy se nedoměřuje do ceny obvyklé
společník

fyzická osoba

právnická osoba

účtování

poskytnutí krátkodobé půjčky 221/365
splátka krátkodobé půjčky 365/221
poskytnutí dlouhodobé půjčky 221/479
splátka dlouh. půjčky 479/221
předpis úroků (ročně) 562/365

Mzdy společníci

jednatel je vždy zaměstnancem 522/366

Začátek roku

disponibilní zisk 701/431
rezervní fond 431/421
statutární fond, ..... 431 / 423,427,428
rozdělení zisku 431/364
srážková daň 364/342

sk. 42 - ze zisku po zdanění
sk. 45 - rezervy na vrub nákladů

Ztráta

429/431 -> můžeme si uplatnit při výpočtu daně

Zvýšení, snížení základního jmění

zvýšení

snížení