Hl.strana - Maturitní otázky - Referáty (Moje referáty) - Plesy (Tipy,Firmy) - Vysoké školy - Kurzy - !SHOP!


Přehled referátů - Ekonomika

Nálézt další referáty...

alespoň jedno ze zadaných slov
všechna zadaná slova

Seřadit podle: Abecedy - Data vložení PŘIDEJTE REFERÁT
Zobrazit Moje referaty... - zobraz "Moje Referáty" (0) Top 10 referátů
Moje Referáty  Referát - název  Datum vložení
Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
Význam, druhy, náležitosti, opravy a oběh účetních dokladů, daňové doklady
Účetnictví Matur.Ot. 5 (škola 1.KŠPA)
4.5.2003
Vznik a vývoj učetnictví, funkce a členění učetnictví, společné rysy a odlišnosti, Uživatele úč. informací a jejich informační potřeby  
matur.ot 1- účetnictví (1. KŠPA)
4.5.2003
Vztah ČR k EU  
25.5.2001
ZAHRANIČNÍ OBCHOD
vývoz, dovoz, reexport
20.2.2002
Zahraniční obchod  
zahraniční obchod-formy, předmět, bilance
15.5.2001
Zahraniční obchod
11.5.2002
Zahraniční obchod a cla
export, import
31.12.2002
Zahraniční obchod Jižní a Střední Asie  
Perfektní zpracování ZAO jižní a střední Asie - vývoz, dovoz, spolupráce s ČR komodita teritorialita, asi 40 stran
13.6.2002
Zahraniční obchod, celnictví
popis, bilance, obchodní politika, organizace, WTO, FTAA, NAFTA, OPEC atd.
21.1.2002
Zakladní charakteristika jednoduchého učetnictví, vymezení osob učtujících v soustavě jednoduchého učetnictví, pojem jmění v JU, používané knihy a jejich otevření  
Účetnictví Matur.Ot. 6 (škola 1.KŠPA)
4.5.2003
Základní ekonomické pojmy
název a podrobnější popis okruhu je na začátku. Okruh je číslován podle našeho uspořádání maturitních okruhů.
1.5.2003
Základní mikroekonomické pojmy  
- potřeba, druhy potřeb - spotřeba její druhy - trh, typy trhů (místní, národní, světový, dílčí, agregátní) - Spotřebitel, užitek - Co? Jak? Pro koho?
16.12.2002
Základní problémy organizace ekonomiky  
Základné problémy organizácie ekonomiky, slovensky
25.6.2002
Zákon o účetnictví
23.4.2002
Zařízení prodejny
31.12.2002
Zásobování  
13.12.2001
ZÁSOBOVÁNÍ
26.2.2002
Zásobování a logistika  
Zásobování a logistika
3.6.2002
Zásobování a logistika  
1.4.2003
Zásobování a logistika
matur.ot
31.1.2003
Zásobování činnosti podniku
Zásobovací činnosti
28.3.2002
ZÁSOBOVÁNÍ V PODNIKU
31.12.2002
Zboží
9.12.2001
Zdravotní pojištění-pojištěnec, látce,vyměřovací základ, sazby, oznamovací povinnost, zdravotni pojištění podnikatelů. Daň z přidané hodnoty-plátci povinní a dobrovolní, sazby, zdaňovací období pro DPH,rozdíl mezi plátcem a neplátcem DPH, vstup. výstup.
Účetnictví M.O. 4 (škola 1.KŠPA)
4.5.2003
Zdravotnictví  
Zdravotnictví z hlediska ekonomiky
10.1.2001
Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

PŘIDEJTE SVŮJ REFERÁT

Přehled všech referátů

Zpátky na hlavní stránku MATURITA.CZ