Hl.strana - Maturitní otázky - Referáty (Moje referáty) - Plesy (Tipy,Firmy) - Vysoké školy - Kurzy - !SHOP!


Přehled referátů - Ekonomika

Nálézt další referáty...

alespoň jedno ze zadaných slov
všechna zadaná slova

Seřadit podle: Abecedy - Data vložení PŘIDEJTE REFERÁT
Zobrazit Moje referaty... - zobraz "Moje Referáty" (0) Top 10 referátů
Moje Referáty  Referát - název  Datum vložení
Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE
31.12.2002
Nástroje hospodářské politiky
cenová soustava, mzdová soustava, právo, kontrolní soustava, prognózy a plány, finanční soustava státní rozpočet
28.3.2002
Něco mezi inflací a deflací  
něco mezi inflací a deflací
20.5.2002
Neoklasická škola  
Konec 19 st. až 30. léta 20 st., zabývali se mikroekonomií, matematizovali ekonomické vědy, Alfred Marshall.
10.2.2002
NEPŘÍMÉ DANĚ
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH),
31.12.2002
Nepřímé daně
28.3.2002
Nezaměstnanost  
nezaměstanost, druhy nezaměstnanosti
29.12.2002
Obal výrobku  
marketing
28.3.2002
Obaly a obalové materiály  
Ochrana zboží obalem, typy obylových materiálů, hologram, obalová asociace SYBA, ohrožení pro výrobce obalů, úspšch českých baléřu ve světě, obala jeho funkce, obaly pro potraviny,...
6.2.2002
Obchod
vnitřní (maloobchod, velkoobchod) zahraniční export, import(vývoz-dovoz), obchodní politika, cestovní ruch, celnictví
29.3.2002
Obchod
vnitřní, zahraniční obchod, platební bilance, clo
28.3.2002
OBCHODNĚ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY  
7.4.2001
Obchodní korespondence - reklamace
31.12.2002
Obchodní korespondence - vyjadřování v dopisech
Poptávka, Odpověď na poptávku, Vyžádaná nabídka, Nevyžádaná nabídka, Objednávka , Potvrzení objednávky, Pobídka, Odpověď na pobídku, Reklamace
31.12.2002
Obchodní korespondence - výpověď
31.12.2002
Obchodní provoz - porovnání obchodů
Obchodní provoz - porovnání obchodů - Julius Meinl a Delvita
6.9.2001
Obchodní společnost
Typy obchodních společností, Druhy OS, Komanditní obchodní společnost, Akciová společnost, Akcie, Zrušení a zánik obchodních společností, Zánik v konkurzním řízení, Holding, Konsorcium
4.9.2002
Obchodní společnosti  
Charakteristika obchodních společností
5.6.2002
OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
právní formy podnikání
31.12.2002
Obchodní společnosti  
veřejná obchodní společnost, Akciová, komanditní společnost, s.r.o., a.s.
20.1.2003
Obchodní společnosti a družstva - přehled
stručný přehled základních údajů seřazených v tabulce (počet členů, zákl. jmění (v Kč), zákl. člen. vklad, podmínky...)
26.2.2002
OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A DRUŽSTVO
26.2.2002
Obchodní závazkové trhy
28.3.2002
Oběžný majetek a jeho členění  
(zásoby, pohledávky, finanční OM, oceňování zásob, zásobování, zjišťování potřeby zásob, volba dodavatele, nákup a skladování, evidence, dokumentace)
1.5.2003
Odbyt  
Podnikatelská filozofie,Charakteristika marketingu,Odbytové činnosti,Výzkum trhu,Segmentace trhu,Jednání s odběrateli a jejich vyhledávání,Skladování výrobků,Normování výrobků,Expedice a fakturace,Evidence výrobků,Obchodně technické služby,Bilance odbytu
19.12.2001
Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

PŘIDEJTE SVŮJ REFERÁT

Přehled všech referátů

Zpátky na hlavní stránku MATURITA.CZ