Hl.strana - Maturitní otázky - Referáty (Moje referáty) - Plesy (Tipy,Firmy) - Vysoké školy - Kurzy - !SHOP!


Přehled referátů - Ekonomika

Nálézt další referáty...

alespoň jedno ze zadaných slov
všechna zadaná slova

Seřadit podle: Abecedy - Data vložení PŘIDEJTE REFERÁT
Zobrazit Moje referaty... - zobraz "Moje Referáty" (0) Top 10 referátů
Moje Referáty  Referát - název  Datum vložení
Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
Daňové tabulky a odpisové tabulky
14.12.2001
Dlouhodobý majetek
28.3.2002
Dlouhodobý majetek  
(členění, rozhodnutí o nákupu – kapacita, směnnost, využití, opotřebení, odpisy, vyřazení, dokumentace)
1.5.2003
Ekonom
popis povolání
20.12.2002
Ekonomicke grafy
Mix různých grafů životní cyklus výrobku, ekonomický polštář, fáze reprodukčního cyklu, nákladově orientovaná metoda, pilířová struktura EU, průběh výše zásob, tržní mechanismus
26.2.2002
Etika v podnikání  
podnikatelská etika, podnikatel, firma, normativní hledisko, sociální hledisko, etika reklamy, etické kodexy, etika a mravnost
24.6.2002
Euro  
Evropské novodobé platidlo, vhled, popis, EMU, symbol, ekonomické předpoklady pro zavedení, země zavádějí Euro, význam, výhody, názory proti, a co ČR?
1.11.2002
Evidence kurzových rozdílů, dohadných položek a opravných položek
matur.ot
31.12.2002
Evidence materiálu způsobem A a B
Charakteristické rysy způsobu A a B u materiálu, matur.ot
31.12.2002
Evidence nákladů ve finančním účetnictví
matur.ot
31.12.2002
Evidence o dlouhodobých a krátkodobých CP
matur.ot
31.12.2002
Evidence výnosů ve finančním účetnictví
matur.ot
31.12.2002
Evidence zásob – složení, oceňování, operativní a analytická evidence, způsob A a B
matur.ot
31.12.2002
Evidence zásob vlastní výroby a zboží
matur.ot
31.12.2002
Evropská unie
Podrobný popis Evropské unie vypracovaný formou odpovědí na otázky (členové, historie, ES, ECU, EMU, Euro...)
12.1.1999
Factoring
Co to je factoring, jeho funkce, formy, výhody, nevýhody
12.2.1999
Fiktivní založení firmy (Penzion U slunka)
založení penzionu U slunka, Právní podmínky podnikání, Definice živnosti, Subjekty oprávněné k provozování činnosti, kroky při zakládání živnosti, charakter firmy a podnikatelského prostředí, Organizační rozčlenění firmy atd
13.5.2002
Finanční analýza
matur.ot
31.1.2003
Finanční investice a krátkodobý finanční majetek
15. maturitní otázka
31.12.2002
Finanční řízení podniku
28.3.2002
Finanční trh
obchodování s finančními prostředky, Burza, Cenné papíry, Akcie, Obligace, Směnka, Státní pokladniční poukázka, Vkladový list = depozitní certifikát, Podílový list, deriváty, opce, futures
28.3.2002
Finanční trh  
cenné papíry-podstata, jeho podoba a obchodovatelnost,hodnota CP a práva plynoucí z vlastnictví CP,emise CP, portfolio,odvozené CP,finanční trh a jeho součásti,členění CP podle částí finančního trhu,zvláštní druhy CP
2.12.2001
Finanční trh
Finanční trhy, rozdělení, popis, obligace, akcie, šeky, směnky, burza
20.1.2002
Finanční trh a cenné papíry
Finanční trh, Cenné papíry (Akcie,Obligace,Směnka,Státní pokladniční poukázka,Hypoteční zástavní list,Vkladový list / depozitní certifikát,Podílové CP,Deriváty), Burza
29.3.2002
Financování podniku
náklady, výnosy, hospodářský výsledek, zdroje financování podniku
28.3.2002
Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

PŘIDEJTE SVŮJ REFERÁT

Přehled všech referátů

Zpátky na hlavní stránku MATURITA.CZ