Hl.strana - Maturitní otázky - Referáty (Moje referáty) - Plesy (Tipy,Firmy) - Vysoké školy - Kurzy - !SHOP!


Přehled referátů - Ekonomika

Nálézt další referáty...

alespoň jedno ze zadaných slov
všechna zadaná slova

Seřadit podle: Abecedy - Data vložení PŘIDEJTE REFERÁT
Zobrazit Moje referaty... - zobraz "Moje Referáty" (0) Top 10 referátů
Moje Referáty  Referát - název  Datum vložení
Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
Strategie stanovení ceny (a cenová politika)
28.3.2002
Formy stimulace
marketing
28.3.2002
Cíle reklamy a reklamní styly
marketing
28.3.2002
Kritéria volby reklamních prostředků  
28.3.2002
Cíle a nástroje podpory prodeje, osobní prodej  
28.3.2002
Prodejní cesty, význam a způsob distribuce
odbyt
28.3.2002
Vertikální a horizontální marketingový systém
28.3.2002
Časové rozlišení
381 – náklady příštích období, 382 – kompletní náklady příštích období (víceleté investice), 383 – výdaje příštích období 384 – výnosy příštích období,385 – příjmy příštích období stáhnutelný soubor s grafy
28.3.2002
Podnikatelský záměr
Podnikání v oboru železniční dopravy a přepravy na pronajaté železniční trati ČD, číslo 200, Zdice - Protivín v plném rozsahu zabezpečení služeb včetně provozu staničních budov.
22.3.2002
Sekundární sektor - průmysl
Rozmístění prům. výroby, Těžební průmysl(Těžba rud a nerudných surovin, Energetické zdroje), Výroba elektrické energie, Zpracovatelský průmysl (Potravinářský průmysl, Spotřební průmysl ,Chemický průmysl, Strojírenství, Hutnictví)
15.3.2002
Merkantilismus  
15.3.2002
Manageři se líhnou i na dálku  
krátce, management - vzdělávání
14.3.2002
Stínováním k dobrému zaměstnání  
krátce, management, stínování manažerů
14.3.2002
TESCO  
krátký popis obchodu
14.3.2002
Prostředí podniku
Základní podnikatelská koncepce
6.3.2002
Trh
tržní ekonomika atd.
6.3.2002
NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
26.2.2002
PERSONÁLNÍ ČINNOST
Zákoník práce, Evidence o pracovnících, Péče o pracovníky, Kolektivní vyjednávání s odbory, Odměňování pracovníků
26.2.2002
POJIŠŤOVNICTVÍ
26.2.2002
TRH A TRŽNÍ MECHANISMUS
26.2.2002
PODNIKÁNÍ
Podnikatel, fyzická a právnická osoba, Obchodní zákoník, Právní subjektivita, Ekonomická samostatnost, Obchodní jméno, Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík, obchodní společnosti (komanditní, kapitálové (spol. s r. o., akciové s.)
26.2.2002
ODBYT – PRODEJNÍ ČINNOST
26.2.2002
ZÁSOBOVÁNÍ
26.2.2002
INTEGRACE
26.2.2002
AKCIOVÁ SPOLEČNOST
akciovka
26.2.2002
Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

PŘIDEJTE SVŮJ REFERÁT

Přehled všech referátů

Zpátky na hlavní stránku MATURITA.CZ