Hl.strana - Maturitní otázky - Referáty (Moje referáty) - Plesy (Tipy,Firmy) - Vysoké školy - Kurzy - !SHOP!


Přehled referátů - Ekonomika

Nálézt další referáty...

alespoň jedno ze zadaných slov
všechna zadaná slova

Seřadit podle: Abecedy - Data vložení PŘIDEJTE REFERÁT
Zobrazit Moje referaty... - zobraz "Moje Referáty" (0) Top 10 referátů
Moje Referáty  Referát - název  Datum vložení
Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
Evidence materiálu způsobem A a B
Charakteristické rysy způsobu A a B u materiálu, matur.ot
31.12.2002
Daně a dotace
matur.ot
31.12.2002
Evidence nákladů ve finančním účetnictví
matur.ot
31.12.2002
Inventarizace majetku a závazků
matur.ot
31.12.2002
Evidence kurzových rozdílů, dohadných položek a opravných položek
matur.ot
31.12.2002
Evidence zásob – složení, oceňování, operativní a analytická evidence, způsob A a B
matur.ot
31.12.2002
Evidence výnosů ve finančním účetnictví
matur.ot
31.12.2002
Evidence zásob vlastní výroby a zboží
matur.ot
31.12.2002
Investiční majetek
matur.ot
31.12.2002
Časové rozlišení nákladů a výnosů
matur.ot
31.12.2002
Evidence o dlouhodobých a krátkodobých CP
matur.ot
31.12.2002
Obchodní korespondence - reklamace
31.12.2002
Obchodní korespondence - výpověď
31.12.2002
Obchodní korespondence - vyjadřování v dopisech
Poptávka, Odpověď na poptávku, Vyžádaná nabídka, Nevyžádaná nabídka, Objednávka , Potvrzení objednávky, Pobídka, Odpověď na pobídku, Reklamace
31.12.2002
Účetní zápisy
31.12.2002
Zahraniční obchod a cla
export, import
31.12.2002
ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚ PRÁVNÍM POMĚRU
31.12.2002
PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ A ODMĚŇOVÁNÍ
31.12.2002
PLATEBNÍ A ZÚČTOVACÍ STYK
31.12.2002
NEPŘÍMÉ DANĚ
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH),
31.12.2002
Odbyt
31.12.2002
Management
31.12.2002
Podnikatelská Filosofie, Marketing
31.12.2002
NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE
31.12.2002
HYPOTEČNÍ ÚVĚR KOMERČNÍ BANKY
31.12.2002
Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

PŘIDEJTE SVŮJ REFERÁT

Přehled všech referátů

Zpátky na hlavní stránku MATURITA.CZ