Hl.strana - Maturitní otázky - Referáty (Moje referáty) - Plesy (Tipy,Firmy) - Vysoké školy - Kurzy - !SHOP!


Přehled referátů - Ekonomika

Nálézt další referáty...

alespoň jedno ze zadaných slov
všechna zadaná slova

Seřadit podle: Abecedy - Data vložení PŘIDEJTE REFERÁT
Zobrazit Moje referaty... - zobraz "Moje Referáty" (0) Top 10 referátů
Moje Referáty  Referát - název  Datum vložení
Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A DRUŽSTVO
26.2.2002
Inkaso, akreditiv (ZO)
26.2.2002
Obchodní společnosti a družstva - přehled
stručný přehled základních údajů seřazených v tabulce (počet členů, zákl. jmění (v Kč), zákl. člen. vklad, podmínky...)
26.2.2002
Ekonomicke grafy
Mix různých grafů životní cyklus výrobku, ekonomický polštář, fáze reprodukčního cyklu, nákladově orientovaná metoda, pilířová struktura EU, průběh výše zásob, tržní mechanismus
26.2.2002
VNITŘNÍ OBCHOD
nákup a prodej zb., skladování, roztřídění zb., reklamní č., průzkum trhu, Velkoobchod, Maloobchod OA Krupkovo nám.
20.2.2002
ZAHRANIČNÍ OBCHOD
vývoz, dovoz, reexport
20.2.2002
CLO A CELNÍ POLITIKA
Význam cla, Druhy cel, Celní zákon, Celní orgány, sazebník, Výpočet cla, Porušení celních předpisů, Celní kontrola, Návrat DPH u dovozu zb. ze zahraničí
20.2.2002
CENY A CENOVÁ POLITIKA
Struktura ceny (výrobní náklady, zisk výrobce, oběhové náklady, zisk obchodu, nepřímé daně, clo), Metody stanovení ceny
20.2.2002
MANAGEMENT
20.2.2002
DAŇOVÁ SOUSTAVA
Daně z příjmu, majetkové, DPH, spotřební daň OA Krupkovo nám. stáhnutelná verze obsahuje tabulky a grafy
20.2.2002
MARKETING
MARKETINGOVÝ MIX grafy a tabulky ve stáhnutelné verzi
20.2.2002
BANKOVNICTVÍ
20.2.2002
Jednostranné prostředky vnější obchodní politiky  
Vnější obchodní politika, směry obchodní politiky, prostředky obchodní politiky - aktivní a pasivní protekcionismus, liberalismus, cla,množstevní omezení vývozu a dovozu,obchodní licence,dovozní přirážky,depozita, jakostní certifikáty
20.2.2002
Zvláštní obchodní operace  
Formy mezinárodního marketingu, KOMPENZACE, PROTINÁKUPY, OFFSETY, BUYBACKY, LICENČNÍ OPERACE ZUŠLECHŤOVACÍ OPERACE, MEZINÁRODNÍ SPECIALIZACE A KOOPERACE FRANŠIZING(Franchising) ZAHRANIČNÍ VÝROBA
20.2.2002
Clo a celní řízení  
Clo, funkce cla, celní řízení, jednotná celní deklarace, celně schválené určení zboží, celní režimy, právní normy a organizace celnictví
20.2.2002
Marketing  
veškeré dostupné údaje o marketingu jako takovém, Průzkum trhu apod.
11.2.2002
Neoklasická škola  
Konec 19 st. až 30. léta 20 st., zabývali se mikroekonomií, matematizovali ekonomické vědy, Alfred Marshall.
10.2.2002
Obaly a obalové materiály  
Ochrana zboží obalem, typy obylových materiálů, hologram, obalová asociace SYBA, ohrožení pro výrobce obalů, úspšch českých baléřu ve světě, obala jeho funkce, obaly pro potraviny,...
6.2.2002
Zahraniční obchod, celnictví
popis, bilance, obchodní politika, organizace, WTO, FTAA, NAFTA, OPEC atd.
21.1.2002
Transformace ekonomiky
RESTRUKTURALIZACE, OTEVŘENOST EKONOMIKY, KONVERTIBILITA MĚNY, ZMĚNA BANKOVNÍHO SYSTÉMU, DAŇOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ REFORMA
21.1.2002
Finanční trh
Finanční trhy, rozdělení, popis, obligace, akcie, šeky, směnky, burza
20.1.2002
Reklama  
Charakteristika reklamy, klasifikace reklamy, reklamní plán, tvorba rozpočtu,marketing...
14.1.2002
Výsledky hospodaření Českého Telecomu, a. s. za rok 2001  
5.1.2002
Odbyt  
Podnikatelská filozofie,Charakteristika marketingu,Odbytové činnosti,Výzkum trhu,Segmentace trhu,Jednání s odběrateli a jejich vyhledávání,Skladování výrobků,Normování výrobků,Expedice a fakturace,Evidence výrobků,Obchodně technické služby,Bilance odbytu
19.12.2001
Podnikatelská rizika a pojištění  
19.12.2001
Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

PŘIDEJTE SVŮJ REFERÁT

Přehled všech referátů

Zpátky na hlavní stránku MATURITA.CZ