Hl.strana - Maturitní otázky - Referáty (Moje referáty) - Plesy (Tipy,Firmy) - Vysoké školy - Kurzy - !SHOP!


Přehled referátů - Ekonomika

Nálézt další referáty...

alespoň jedno ze zadaných slov
všechna zadaná slova

Seřadit podle: Abecedy - Data vložení PŘIDEJTE REFERÁT
Zobrazit Moje referaty... - zobraz "Moje Referáty" (0) Top 10 referátů
Moje Referáty  Referát - název  Datum vložení
Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
Kupní smlouva
Kupní smlouva + příklad
16.12.2001
Podnikohospodářská logistika  
logistika (ekonomie, logika), vyrobeno na Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1 pro firmu Emanuel Hurych :-)
15.12.2001
Daňové tabulky a odpisové tabulky
14.12.2001
Účtová osnova pro podnikatele
účetnictví
14.12.2001
Zásobování  
13.12.2001
Zboží
9.12.2001
Bankovnictví  
pojem banka, funkce banky,členění bankovních operací,bankovní soustava ČR,centrální banka,obchodní banky,bankovní kapitál, bankovní náklady, výnosy, zisk,bankovní rentabilita a likvidita,bankovní jistota
2.12.2001
Cenné papíry  
historie a definice CP,dělení CP podle různých hledisek,ukládací CP,renty a obligace,dividendové CP (akcie),zástavní list, státní pokladniční poukázka, depozitní a vkladový certifikát, směnka, emise CP
2.12.2001
Burza  
podstata a rozdělení,historie,pojem burza CP a její význam,burzovní spekulace,právní forma burz CP,organizační forma burz CP,návštěvníci burz CP,kótace a kurz CP,forma a druhy burzovních příkazů,základní druhy obchodů s CP,Burza CP v Praze a RM-Systém
2.12.2001
Finanční trh  
cenné papíry-podstata, jeho podoba a obchodovatelnost,hodnota CP a práva plynoucí z vlastnictví CP,emise CP, portfolio,odvozené CP,finanční trh a jeho součásti,členění CP podle částí finančního trhu,zvláštní druhy CP
2.12.2001
Účtová osnova pro podnikatele
účetní osnova, účetnictví
30.11.2001
Životní úroveň  
O životní úrovni a spokojeností s přijmy
29.10.2001
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI - založení akciové společnosti
akciovky a vše kolem, stáhněte si dobře zformátovanou verzi
17.9.2001
Pracovní podmínky  
Pracovní doba,Práce přesčas,Noční práce,Odpovědnost za škodu
15.9.2001
Pracovněprávní vztahy  
Zákoník práce, Pracovní poměr, Pracovní smlouva, Dohoda o provedení práce a o pracovní činnosti, Příkazní smlouva, Změny pracovního poměru, výpověď, Přestávky v práci
15.9.2001
Národní hospodářství
6.9.2001
Obchodní provoz - porovnání obchodů
Obchodní provoz - porovnání obchodů - Julius Meinl a Delvita
6.9.2001
MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (MIS)  
17.8.2001
Trh a cileny marketing  
14.6.2001
Cenné papíry  
25.5.2001
Vztah ČR k EU  
25.5.2001
Hospodářský proces  
Výroba, rozdělování a přezordělování, směna, spotřeba
21.5.2001
Reklama a psychologie reklamy  
15.5.2001
Zahraniční obchod  
zahraniční obchod-formy, předmět, bilance
15.5.2001
Marketing v bankovnictví  
strategie,
15.5.2001
Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

PŘIDEJTE SVŮJ REFERÁT

Přehled všech referátů

Zpátky na hlavní stránku MATURITA.CZ