Hl.strana - Maturitní otázky - Referáty (Moje referáty) - Plesy (Tipy,Firmy) - Vysoké školy - Kurzy - !SHOP!


Přehled referátů - Ekonomika

Nálézt další referáty...

alespoň jedno ze zadaných slov
všechna zadaná slova

Seřadit podle: Abecedy - Data vložení PŘIDEJTE REFERÁT
Zobrazit Moje referaty... - zobraz "Moje Referáty" (0) Top 10 referátů
Moje Referáty  Referát - název  Datum vložení
Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
Heinrich Schliemann  
06.04.2002
Podstata a význam účetnictví
06.04.2002
Význam a druhy účetních dokladů
06.04.2002
Majetek podniku a jeho formy
06.04.2002
Bankovní soustava České republiky
ČNB, OSTATNÍ BANKY bankovní obchody (otevření a vedení účtu, platební styk, úvěrové operace), devizové operace (devizový trh=promptní a termínované), ostatní bankovní služby
29.03.2002
Daňová soustava
Principy tvorby, Funkce daňové soustavy, Členění daní, Soustava daní, Správa daní, Daňová registrace, Daňové přiznání a hlášení, Základní pojmy
29.03.2002
Finanční trh a cenné papíry
Finanční trh, Cenné papíry (Akcie,Obligace,Směnka,Státní pokladniční poukázka,Hypoteční zástavní list,Vkladový list / depozitní certifikát,Podílové CP,Deriváty), Burza
29.03.2002
Investiční činnost podniku
Investiční majetek, Oceňování IM, Výrobní kapacita, Směnnost, Pořízení, Odpisování, Reprodukce, Evidence, Vyřazení
29.03.2002
Obchod
vnitřní (maloobchod, velkoobchod) zahraniční export, import(vývoz-dovoz), obchodní politika, cestovní ruch, celnictví
29.03.2002
Odměňování pracovníků
Mzdová soustava, Mzdy
29.03.2002
Personální činnost podniku
pracovní vztahy, Pracovní poměr, nezaměstnanost, produktivita práce
29.03.2002
Pojišťovnictví
Pojišťovna, Formy pojištění, pojištění osob, majetkua odpovědnosti za škody, Pojistná smlouva
29.03.2002
Přímé daně
Daně z příjmů, Silniční daň, Daň z nemovitosti (z pozemků, ze staveb, společná ustanovení), Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí
29.03.2002
Dlouhodobý majetek
28.03.2002
Finanční řízení podniku
28.03.2002
Národní hospodářství
28.03.2002
Odbyt a marketing
28.03.2002
Odměňování
mzda
28.03.2002
Personální činnosti
28.03.2002
Právní formy organizací
Státní,Družstevní,Nestátní neziskové org,Podn.se zahraniční majetkovou účastí, Obchodní společnosti(veřejná obchodní spol,spol s ručením omezeným,komanditní spol,akciová spol,tichá spol,sdružení), Nadpodnik formy organizací(kartel,holdingová spol)
28.03.2002
Bankovní soustava v ČR
28.03.2002
Daňová soustava ČR
28.03.2002
Mezinárodní (evropská) integrace
pásmo volného obchodu, celní unie, společný trh, hospodářská unie, měnová reforma Evropská integrace, Maastrichtská a Amsterodamská smlouva, Rozpočet EU
28.03.2002
Financování podniku
náklady, výnosy, hospodářský výsledek, zdroje financování podniku
28.03.2002
Finanční trh
obchodování s finančními prostředky, Burza, Cenné papíry, Akcie, Obligace, Směnka, Státní pokladniční poukázka, Vkladový list = depozitní certifikát, Podílový list, deriváty, opce, futures
28.03.2002
Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

PŘIDEJTE SVŮJ REFERÁT

Přehled všech referátů

Zpátky na hlavní stránku MATURITA.CZ