Hl.strana - Maturitní otázky - Referáty (Moje referáty) - Plesy (Tipy,Firmy) - Vysoké školy - Kurzy - !SHOP!


Přehled referátů - Ekonomika

Nálézt další referáty...

alespoň jedno ze zadaných slov
všechna zadaná slova

Seřadit podle: Abecedy - Data vložení PŘIDEJTE REFERÁT
Zobrazit Moje referaty... - zobraz "Moje Referáty" (0) Top 10 referátů
Moje Referáty  Referát - název  Datum vložení
Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
Vznik a vývoj učetnictví, funkce a členění učetnictví, společné rysy a odlišnosti, Uživatele úč. informací a jejich informační potřeby  
matur.ot 1- účetnictví (1. KŠPA)
4.5.2003
Právní úprava učetnictví v ČR (důraz na zákon o účetnictví), obecně uznávané učetní zásady (pojem, význam a výklad)  
Účetnictví Matur.Ot. 2 (škola 1.KŠPA)
4.5.2003
Sociální pojištění- tři součásti, pojištěnec, plátce, vyměřovací základ, sazby, pojistného, malá a velká organizace, sociální pojištění podnikatelů. Daň z příjmu fyzických osob- poplatník, plátce, základ daně, zdanitelný základ, nezdanitelné částky  
Účetnictví Matur.Ot. 3 (škola 1.KŠPA)
4.5.2003
Zdravotní pojištění-pojištěnec, látce,vyměřovací základ, sazby, oznamovací povinnost, zdravotni pojištění podnikatelů. Daň z přidané hodnoty-plátci povinní a dobrovolní, sazby, zdaňovací období pro DPH,rozdíl mezi plátcem a neplátcem DPH, vstup. výstup.
Účetnictví M.O. 4 (škola 1.KŠPA)
4.5.2003
Význam, druhy, náležitosti, opravy a oběh účetních dokladů, daňové doklady
Účetnictví Matur.Ot. 5 (škola 1.KŠPA)
4.5.2003
Zakladní charakteristika jednoduchého učetnictví, vymezení osob učtujících v soustavě jednoduchého učetnictví, pojem jmění v JU, používané knihy a jejich otevření  
Účetnictví Matur.Ot. 6 (škola 1.KŠPA)
4.5.2003
Základní ekonomické pojmy
název a podrobnější popis okruhu je na začátku. Okruh je číslován podle našeho uspořádání maturitních okruhů.
1.5.2003
Výrobní činitelé v národním hospodářství a v podniku
Výrobní činitelé v národním hospodářství a v podniku (práce, přírodní zdroje, kapitál, charakteristika práce a pracovní síly, dělba práce, specializace, kooperace)
1.5.2003
Oběžný majetek a jeho členění  
(zásoby, pohledávky, finanční OM, oceňování zásob, zásobování, zjišťování potřeby zásob, volba dodavatele, nákup a skladování, evidence, dokumentace)
1.5.2003
Dlouhodobý majetek  
(členění, rozhodnutí o nákupu – kapacita, směnnost, využití, opotřebení, odpisy, vyřazení, dokumentace)
1.5.2003
Kalkulace  
1.4.2003
Dane přímé a nepřímé  
1.4.2003
Náklady  
1.4.2003
Personální činnost v podniku  
1.4.2003
Organizování, organizační struktura  
ORGANIZOVÁNÍ, ORGANIZAČNÍ STRUKTURY
1.4.2003
Rozhodování jako manažerská funkce  
1.4.2003
Plánování jako manažerská funkce  
1.4.2003
Marketing a jeho role ve společnosti  
1.4.2003
Clo, celní politika státu  
1.4.2003
Zásobování a logistika  
1.4.2003
Trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha  
1.4.2003
Pojišťovnictví  
zpracovaná maturitní otázka Pojišťovnictví
29.3.2003
Bankovní záruka  
22.3.2003
John M. Keynes a Keynesiánská makroekonomie  
Popis Keynesova života, jeho myšlenky, uplatnění jeho teoríí v praxi
19.3.2003
Management  
Něco málo o magementu, marketing atd.
3.3.2003
Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

PŘIDEJTE SVŮJ REFERÁT

Přehled všech referátů

Zpátky na hlavní stránku MATURITA.CZ